แอโรบิคไม่ใช่การเต้นตามเพลงเท่านั้นนะ !

Aerobics

หลายคนคงไม่เข้าใจแน่ๆ หากเอ่ยหัวข้อออกมาเช่นนั้น เพราะในทุกวันนี้ที่ผู้คนทั่วไปรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายในรูปแบบของแอโร บิคนั้น จะคิดว่าถือการเต้นตามผู้แนะนำเราโดยเปิดเพลงให้จังหวะ ซึ่งจะเข้าใจเช่นนั้นก็ไม่แปลกเพราะมันก็มีชื่อเรียกว่า “การเต้นแอโรบิค” เช่นกัน แต่ถามถึงความหมายที่แท้จริงของการเต้นแอโรบิคนั้นก็หมายถึง การออกกำลังเพื่อให้การไหลเวียนของโลหิตและระบบการหายใจมีความแข็งแรงขึ้น และมอบความรู้สึกที่ปลอดโปร่งแก่เรานั้นเอง ดังนั้นแอโรบิคไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงแค่การเต้นเท่านั้น มันหมายถึงการวิ่ง , การว่ายน้ำ , ปั่นจักรยาน รวมไปถึงกีฬาต่างๆ มากมาย ซึ่งจะหมดที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นการออกกำลังกายแอโรบิคทั้งสิ้น เพราะล้วนแต่ช่วยเสริมสร้างระบบหายใจและการหมุนเวียนที่ดีของเลือดนั้นเองค รับ เพียงแต่การเต้นแอโรบิคนั้นจะนิยมในหมู่ผู้สูงวัยเป็นพิเศษและไม่นิยมมา เรียกปนกับการเล่นกีฬาต่างๆ นั้นเอง จึงทำให้หลายคนเข้าใจคำว่า แอโรบิคคือการเต้นตามเสียงเพลงเท่านั้นนั่นเอง
โดยในตามความเป็นจริงแล้วการ เต้นแอโรบิคนั้นจะช่วยให้ผู้ออกกำลังกายมากเป็นพิเศษไม่แพ้การเล่นกีฬาเล่น กัน แต่ในขณะเดียวกันเมื่อถามถึงอาการบาดเจ็บที่ตามมาแล้วนั้น การเล่นแอโรบิคก็ไม่ใช่ว่าจะบาดเจ็บน้อยกว่าการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆ เช่นเดียวกัน โดยการเต้นแอโรบิคจะให้อัตราการเผาผลาญไม่แพ้การว่ายน้ำ หรือการตีแบดมินตันเลยด้วยซ้ำ แต่เมื่อเทียบกับการวิ่งหรือการเดินแล้ว ยังนับว่ามีประสิทธิภาพการเผาผลาญน้อยกว่าอยู่สมควร โดยหากจะถามถึงชื่อในทางการแพทย์ของการออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิคแล้ว ซึ่งจะมีชื่อโดยรวมว่า Aerobic Exercise ดังนั้น ผู้เขียนหวังว่าบทความที่กล่าวมาข้างต้นคงจะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักถึงความ หมายที่แท้จริงของคำว่า “แอโรบิค” มากขึ้นนะครับ