หลักการในการเต้นแอโรบิค ว่าเราเต้นไปเพื่ออะไร

การออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นแอโรบิคนั้น ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่นิยมกันมากมีการออกกำลังกายในรูปแบบประเภทนี้กัน อยู่เยอะ เพราะอะไร 1 เลยเป็นเพราะว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามท่านก็สามารถเต้น ...

จุดกำเนิดการเต้นแอโรบิคที่นักเต้นส่วนใหญ่ยังไม่รู้

นักเต้นแอโรบิคหลายท่าน เริ่มเต้น เพราะอยากที่จะออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพตนเองนั้นเอง บางท่านได้ศึกษาการเต้นแอโรบิคมาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ก เพราะนักวิจัยออกมาให้ความคิดเห็นในเรื่องของการเต้น ...